Practice Teaching

Untitled-1

अभ्यास शिक्षण परिचय

अभ्यास शिक्षण एक प्रयोगात्मक पाठ्यांश हो । शिक्षाशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुले पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रमको आवश्यकता परिपुर्ति गर्नका लागि तोकिएको सहयोगी विद्यालयमा गई प्रयोगत्मक तथा अभ्यासात्मक कार्य गर्नुपर्दछ । यसले छात्र शिक्षकलाई कक्षामा सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उर्तानमा सहयोग गर्दछ । वास्तवमा सफल शिक्षक बन्नको साथै शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छात्र शिक्षकमा आवश्यक शैक्षिक योग्यताको अतिरिक्त विद्यालयको यथार्थ वातावरणमा शिक्षण गर्न शिक्षक तालिम आवश्यक मानिन्छ । एउटा सफल शिक्षकको दायित्व कक्षा कोठामा पढाउने पाठको प्रकृति अनुसार आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीको निर्माण तथा प्रयोग, उपयुक्त शिक्षण विधि र मुल्यांकनको निर्माण तथा प्रयोग गरी शिक्षण गर्नु हो । यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राखी अभ्यास शिक्षणको अवसर प्रदान गरी प्रत्येक छात्र शिक्षकलाई शिक्षण कार्यमा दक्ष बनाउनु नै अभ्यास शिक्षणको प्रमुख उद्देश्य हो । यो कार्यक्रम शिक्षण संकायको प्रत्येक तहमा संचालन गरिन्छ ।

Untitled-1

अभ्यास शिक्षण समितिको विवरण

क्रंसं.पदनामथरसम्पर्क न.योग्यता
संयोजकश्री नकुल थापा९८५६०४००८७एम.एड. पाठ्यक्रम
सदस्यश्री कृष्ण प्रसाद पराजुली९८४६१५८५००एम.एड. अंग्रेजी
सदस्यश्री जयराम अधिकारी९८५६०४०९९३एम.एड. अंग्रेजी
सदस्यश्री केशवराज रेग्मी   ९८४१७३५५०६एम.एड. स्वास्थ्य शारीरिक
सदस्यश्री सुनिल अर्याल९८४६०८९०३३एम.ए/ विं.एड नेपाली

Application Form of Teaching Practice

Teaching Practice Nirdisika

Attendance of Paper of B.Ed

Peer Observation form Of Nepali

Peer Observation form of Eng.

Log Book

Ed. 440 Teaching Practice Evaluation forms

Ed. 440 Teaching Practice Curriculum