Category: News

“Late Tek Bahadur-Hari Maya Maskey Scholarship” established !!

द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व बिद्यार्थी समाजका अध्यक्ष ईश्वर काजी मास्केले आफ्ना दिवंगत पिता टेकबहादुर मास्के र माता हरिमाया मास्केको स्मरणमा रू २११००० |- को छात्रवृत्ति कोस स्थापना गर्नुभएको छ | उक्त रकमबाट प्राप्त ब्याजबाट बार्षिक दुई जना बिद्यार्थीहरुलाई “स्व टेकबहादुर-हरिमाया मास्के छात्रवृत्ति” प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो |