Admission Open !

Admission Open !

कक्षा ११ को नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ लागि गोरखा जिल्लाको जेठो सामुदायिक क्याम्पस द्रव्यशाह वहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ भर्ना खुलेको कुरा जानकारी गराउँदछौं । यहाँ व्यवस्थापन, मानवीकी र शिक्षा समुहमा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ । आधुनिक कम्प्युटर ल्यावको प्रयोग गरी कम्प्युटर साइन्सको सबै समुहमा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ ।