सबै तह, संकाय र कक्षाका बिद्यार्थीहरुलाई भाद्र १८ गतेसम्म भर्ना हुन सूचित गरिएको छ !!